INVESTERARTJÄNSTER

INVESTERARTJÄNSTER

För dig som investerar i Skaraborg vill vi att det ska vara enkelt och sömlöst att etablera dig här eller expandera din idag befintliga verksamhet. Vi hjälper dig som vill veta mer om den lokala/regionala marknaden, skapar olika typer av jämförelser och ser till att ni får de kontakter som behövs, på det lokala och nationella planet.

Givetvis arbetar vi med full sekretess för din trygghet!

Våra tjänster täcker hela investeringsprocessen – för att säkerställa långsiktiga investeringar med hållbar ekonomisk tillväxt.

  • Vi tillhandahåller omfattande information om affärsmöjligheter i Skaraborg, viktiga affärssektorer etc.
  • Vi hjälper till att identifiera investeringsmöjligheter i Skaraborg som matchar dina intressen.
  • Stöd och jämförelser för att hjälpa dig att fatta ett väl avvägt beslut bland de tillgängliga möjligheterna.
  • Vi hjälper dig med de praktiska frågorna för att genomföra din investering i Skaraborg, till exempel introduktioner till relevanta kontakter med myndigheter och leverantörer av tjänster.
  • Vi har ett gott nätverk för att stöd med servicefunktioner inom juridik, compliance, rekrytering och riskkapital/investerare.
  • Skräddarsydd information och praktiska råd om hur den lämpligaste processen kan se ut vid en etablering av ett företag i Skaraborg.
  • Aktivt stöd i RFI (Request for Information) eller Site Selectionarbete.

ETABLERINGSGUIDER

För att underlätta har vi valt att samla ett antal olika guider som är speciellt utformade för utländska investerare. Guiderna innehåller detaljerad information om vad man bör tänka på vid starten av ett bolag i Sverige, uppköp av ett redan befintligt samt drift av bolaget.

Kontakta oss gärna om du vill ha ytterligare information eller har frågor om materialet!

STARTA FÖRETAG

Starta företag i Sverige – kort introduktion
Att starta ett företag i Sverige är smidigt, förfaranden är enkla och effektiva genom ett transparent system som syftar till att underlätta företagande.

Starta ett privat aktiebolag
Ett aktiebolag är den bolagsform som utländska företag oftast använder när de sätter upp sin verksamhet i Sverige. Investerare kan köpa ett aktiebolag från hyllan eller bilda företaget själva.

Starta en filial
Ett utländskt företag kan starta en verksamhet i Sverige utan att öppna ett dotterbolag genom att starta en filial. Denna är juridiskt sett en del av det utlandsbaserade företaget och har inget individuellt aktiekapital.

Starta ett franchiseföretag
Sverige erbjuder många möjligheter för internationella franchisegivare. Franchising är en välkänd och etablerad affärsmodell, särskilt inom detaljhandeln.

Fusioner och förvärv av företag
Attraktiva affärsmöjligheter, hög transparens och okomplicerade rättsliga och prejudicerande fall ligger till grund för Sveriges attraktivitet för företag som söker affärsmöjligheter.

DRIVA FÖRETAG

Driva företag i Sverige – kort introduktion
Utbildad arbetskraft, enkla strukturer och en stor närvaro av internationellt ägande gör Sverige till ett enkelt land att driva företag i – något som många internationella företag vittnar om.

Företagsskatter i Sverige
Sveriges skattestruktur är transparent och effektiv. Företag kan dra nytta av fördelaktiga skatteregler, gynnsamma strukturer för holdingbolag och skattelättnader för utländsk kompetens.

Kommersiella hyresavtal och hyror
Svenska kommersiella hyresavtal är ofta standardiserade och avtalade till relativt korta perioder, vilket ger hyresgäster en hög flexibilitet.

Köpa och bygga kommersiella och industriella fastigheter i Sverige
Svensk fastighetslag skyddar alla intressen – investerare, borgenärer, hyresgäster och allmänheten. Det ger en bra balans mellan säkerhet, tillförlitlighet, transparens och kostnadseffektivitet.

Snittkostnader för fasta kostnader och tjänster
Sverige erbjuder en relativt låg kostnad kopplat till företagande, inklusive ett konkurrenskraftigt löneläge för högt kvalificerad personal.

Anställa personal – avtal och villkor
En rad olika anställningsformer, inklusive möjligheter till provanställning, erbjuder flexibilitet för arbetsgivare. Tydliga och öppna regler inom områden som uppsägning ger också en stor trygghet.

Socialförsäkring och pension
Sverige erbjuder ett skyddsnät av offentlig försörjning, genom pensioner, sjukvård, föräldrapenning och anställningsrelaterad försäkring.

Skattelättnad för utländsk nyckelkompetens
Sverige har ett skattelättnadssystem för att hjälpa företag att attrahera hög kompetens till företagen. Genom detta kan specialister få en skattelättnad på arbetsgivaravgiften.

Arbets- och uppehållstillstånd
Utländska företag kan flytta personal från andra länder eller rekrytera från ett annat land. Detta sker på olika sätt men framförallt genom FoU.