INVESTERARTJÄNSTER

INVESTERARTJÄNSTER

För dig som investerar i Skaraborg vill vi att det ska vara enkelt och sömlöst att etablera dig här eller expandera din idag befintliga verksamhet. Vi hjälper dig som vill veta mer om den lokala/regionala marknaden, skapar olika typer av jämförelser och ser till att ni får de kontakter som behövs, på det lokala och nationella planet.

Givetvis arbetar vi med full sekretess för din trygghet!

Våra tjänster täcker hela investeringsprocessen – för att säkerställa långsiktiga investeringar med hållbar ekonomisk tillväxt.

  • Vi tillhandahåller omfattande information om affärsmöjligheter i Skaraborg, viktiga affärssektorer etc.
  • Vi hjälper till att identifiera investeringsmöjligheter i Skaraborg som matchar dina intressen.
  • Stöd och jämförelser för att hjälpa dig att fatta ett väl avvägt beslut bland de tillgängliga möjligheterna.
  • Vi hjälper dig med de praktiska frågorna för att genomföra din investering i Skaraborg, till exempel introduktioner till relevanta kontakter med myndigheter och leverantörer av tjänster.
  • Vi har ett gott nätverk för att stöd med servicefunktioner inom juridik, compliance, rekrytering och riskkapital/investerare.
  • Skräddarsydd information och praktiska råd om hur den lämpligaste processen kan se ut vid en etablering av ett företag i Skaraborg.
  • Aktivt stöd i RFI (Request for Information) eller Site Selectionarbete.