EXPANSION

EXPANSIONSTJÄNSTER

Vi hjälper er att ta fram ett starkt ”business case” för er verksamhet när ni vill expandera. Vårt mål är att underlätta för er att fortsätta utveckla er verksamhet i regionen.

  • Vi tillhandahåller omfattande information om affärsmöjligheter i Skaraborg, viktiga affärssektorer etc.
  • Vi hjälper till att identifiera investeringsmöjligheter i Skaraborg, som matchar dina intressen.
  • Stöd och jämförelser för att hjälpa dig att fatta ett väl avvägt beslut bland de tillgängliga möjligheterna.
  • Vi hjälper dig med de praktiska frågorna för att genomföra din investering i Skaraborg. Till exempel introduktioner till relevanta kontakter med myndigheter och leverantörer av tjänster.
  • Vi har ett gott nätverk för att stötta med servicefunktioner inom juridik, compliance, rekrytering och riskkapital/investerare.
  • Skräddarsydd information och praktiska råd om hur den lämpligaste processen kan se ut vid en etablering av ett företag i Skaraborg.
  • Aktivt stöd i RFI (Request for Information) eller Site Selectionarbete.

STÖD- OCH INNOVATIONSPROGRAM

För att underlätta har vi valt att samla ett antal olika guider för att skapa en överblick av Sveriges stödprogram som med fördel kan användas vid en expansion av företag eller produktionsenhet.

Strategiska innovationsprogram
VINNOVA, den svenska energimyndigheten och det svenska forskningsrådet FORMAS finansierar sammanlagt 17 strategiska innovationsprogram. Samarbete inom områden av strategisk betydelse för Sverige skapar förutsättningar för att hitta hållbara lösningar på globala sociala utmaningar.

Exportstöd
Det svenska exportstödsystemet som samkörs via SEK (Svensk exportkredit) ger långsiktig finansiering för svenska exportrelaterade transaktioner och EKN(Exportkreditnämnden) ger garantier för betalningar och finansieringar, och kan användas för exportaffärer men också för investering i maskin eller fastighet.

Bidrag
Kartläggningar av de bidrags- och stödprogram som finns att tillgå via svenska myndigheter, på EU- nivå och som är lämpliga att tillämpa för större arbetsgivare och internationella företag.

Kompetens- och rekryteringsstöd
Kompetens är en nyckel för tillväxt. Genom de svenska möjligheterna till avdrag på löneskatt för personer inom FoU samt genom programmet ”Samarbete vid större etableringar” kan du lättare skapa en hög effektivitet sett till arbetskraft.

Klimatstöd
Genom Energimyndigheten och Naturvårdsverket kan företag söka stöd för att minska sitt utsläpp av CO2.

Kontakta oss gärna om du vill ha ytterligare information eller har frågor om materialet!