GAMING

– en växande framtidsbransch

Skaraborg är en av Sveriges mest expansiva och framgångsrika regioner inom gaming och dataspelsutveckling. Här finns en unik mix av entreprenörer, forskare, talanger och affärsutvecklare på en koncentrerad yta!

Cirka 800 personer är verksamma inom dataspelsbranschen i området kring Högskolan i Skövde och innovationsmiljön Science Park Skövde. Högskolan i Skövde har norra Europas största och Sveriges bredaste och mest spetsiga utbud av dataspelsutbildningar. Här skapas många talanger!

Det finns sju utbildningsprogram på grund-  och avancerad nivå. Högskolan har även en internationellt erkänd forskning med runt 30 disputerade, professorer och biträdande professorer inom spelområdet.

Vi gör det tillsammans!
Den gemensamma plattformen Sweden Game Arena är ett samarbete mellan samhälle, akademi och näringsliv som underlättar för företag att etablera sig och växa här. Arenan är ensam i sitt slag i Sverige och störst i norra Europa.

 

FACTS & FIGURES
UTBILDNING

Studenter i akademisk utbildning

Forskare och föreläsare

Spelutvecklingsprogram

FÖRETAG

Spel släppta

Studios grundade

Nya företag grundas i snitt varje år

I ETT SVENSKT PERSPEKTIV
  • En av tio har någon gång spelat ett spel som är utvecklat i Sverige.
  • En av fem anställda inom spelindustrin i Sverige är kvinna.
  •  Svenska spelutvecklares omsättning växte till 19,2 miljarder kronor under 2018 vilket är en ökning med 42%. Det är en tredubbling på fem år, och största procentuella ökningen sedan 2014.
  •  Var femte tjänst på ett spelföretag i landet, 1 036 stycken innehas av en kvinna. Totalt anställer svenska spelföretag 1 699 kvinnor i sina bolag, vilket ger en andel på drygt 21%.
  •  Merparten av företagen går med vinst och branschen redovisar ett sammanlagt positivt resultat för tionde året i rad.
  •  Svenska spelföretag växer, och totalt anställer svenska bolag 7 924 utvecklare, varav 5 320 personer arbetar på plats i Sverige.
  •  Svårigheten att rekrytera personal i Sverige har gjort att den stora ökningen av anställda skett genom förvärv av utländska utvecklingskontor. I Sverige ökade antalet anställda med 650 personer, en ökning med 14%.
  •  41 nya bolag har tillkommit, vilket resulterar i 384 aktiva företag, en ökning med 12 procent.
  •  2018 rapporterades 38 investeringar och förvärv med ett sammanlagt värde av knappt 4 miljarder kronor. I 28 av dessa var ett svenskt bolag köpare.
  •  Från januari till september 2019 rapporterades 29 investeringar och förvärv med ett ungefärligt värde på 2,4 miljarder kronor.

Här nedan är några exempel på framgångsrika gamingföretag från Skövde:
https://www.coffeestainstudios.com/
https://www.pocappstudios.com/
https://www.stunlock.com/
https://www.piecesinteractive.se/

RICKARD FRISEGÅRD CEO STUNLOCK STUDIOS

ETABLERINGSINFORMATION

Ja tack, jag är intresserad av att få veta mer om vilka fördelar och möjligheter Skaraborg har att erbjuda som etableringsregion.