SKARABORG LOGISTIC CENTER

Regionens mest hållbara logistikläge

Logistik som sparar pengar, tid och miljön
Skaraborg och Göteborgsregionen är den bästa platsen i Skandinavien och Nordeuropa för effektiva hållbara logistiklösningar. Grunden är det geografiska läget, men ännu viktigare är den koncentrerade kompetens, yta och kapacitet vi kan erbjuda genom Skaraborg Logistic Center (SLC). Moderna, snabba, kostnadseffektiva och hållbara transporter på väg och järnväg gör att företagen i vår region sparar pengar, tid och miljön – och kan därmed fortsätta att växa!

Spara pengar! Konkurrenskraftigt kostnadsläge för mark och transporter.

Spara tid! Snabb förbindelse med Göteborgs hamn och kontinenten.

Spara miljön!  Hållbara transporter, förnyelsebara bränslen och fjärrvärme.

Din länk till världen
Skaraborg Logistic Center är den effektiva hållbara länken mellan näringslivet i Skaraborg och övriga världen. Här finns Göteborgsregionens bästa logistiknav med anslutning till västra- och södra stambanan och direktanslutning till Göteborgs hamn.

SLC är ett unikt samarbete mellan privata och offentliga aktörer, med kontinuerliga kraftiga investeringar för fortsatt expansion. Basen är ett starkt kluster kring logistik och transporter, baserat på solid industriell kompetens, fokus på moderna logistiklösningar och lång järnvägshistorik. 

På gång
Det kommer under de kommande åren att  genomföras större investeringar i järnvägsinfrastruktur. Jula Logistics AB kommer att vidareutveckla Dryport Skaraborg på Marjarp med ytterligare två hanteringsspår samt utökad terminalyta.

Naturvårdsverket har godkänt byggnationen av en ny överlämningsbangård vilket innebär att ett bidrag på 50 procent av kostnaden säkrad. Den nya bangården kommer att skapa nödvändiga förutsättningar för en framtida expansion vad gäller omlastning mellan tåg och lastbil. Byggnationen innebär konkret att SLC och dess terminaler kommer att kunna hantera fler och längre tåg än idag. Bangården byggs för att kunna hantera 750 meter långa tåg och beräknas vara i drift 2022.

Den nya överlämningsbangården förväntas säkra arbetstillfällen genom ökad konkurrenskraft men också bidra till en bättre tillgång till effektiva och klimatanpassade transporter i regionen. Klimatnyttan kopplat till investeringen beräknas bli en reducering av 14 miljoner kilo koldioxid per år.

Utöver byggnationen av den nya överlämningsbangården tillkommer en statlig investering för att möjliggöra bangårdens anslutning mot det av staten ägda förbigångsspåret. Anslutningen möjliggör, förutom att kunna hantera fler och längre tåg, även godstågs direkta ankomst och avgång riktning Skövde och norröver. Trafikverkets kostnad för denna del beräknas till 45 miljoner. Genomförandet och finansieringen kommer att regleras i ett kommande avtal mellan Falköpings kommun och Trafikverket.

ETABLERINGSINFO

Ja tack, jag är intresserad av att få veta mer om vilka fördelar och möjligheter Skaraborg har att erbjuda som etableringsregion.

Tjänstemän och entreprenörer – därför Skaraborg Locistic Center!

Ida Josefsson

AC Floby

”Vi har fått en mycket bättre och effektivare hantering av vår godshantering”

Redan 2013 tog vi ett miljöbeslut om att föra över så mycket gods som möjligt från väg till järnväg. Där har SLC varit en viktig partner med sin effektiva infrastruktur, geografiska läge samt att de dessutom fungerar som en förlängd arm till Göteborgs hamn.

Lennart Karlsson
VD Jula Logistic AB

Since 2019 Samskip has been a customer of the intermodal terminal.

The flexibility of the SLC Terminal is very important for Samskip . Short lines and quick decisions is one of the keys for our Railbusiness. And the Skaraborg industry is positive to Intermodal solutions. Samskip is able to offer Intermodal solutions  from this part of Sweden to Germany – Benelux – Italy – Turkey – Switzerland, Portugal  and Ireland. And we see support from Skaraborg municipality, which is very important for joint future development.

Henk van Dieren
Samskip Multimodal B.V – Netherland

VERKSAMHETER OCH AKTÖRER

 1. Kombiterminal – TBN Sweden AB
 2. Virkesterminal – Stora Enso/Sydved
 3. Virkesterminal – Södra Skogsägarna
 4. Dryport Skaraborg – Jula Logistics AB
 5. Flisterminal – Carlsson & Persson SkogstjänstAB
 6. Lager och crossdocking – TBN Sweden AB
 7. Expansionsyta terminal – Jula Logistics AB
 8. Logistik park/etableringsyta – Jula Logistics AB
 9. Värmeverk – Falbygdens energi AB
 10. Lager – Arla/Falbygdens ost AB
 11. Verkstadscentrum för järnvägsforum – BSJG/BS Verstäder

Områdeskarta
(Klicka på kartan för större bild)

FACTS AND FIGURES

 • 6 terminaler varav 5 spåranslutna.
 • Terminalerna är elektrifierade och anslutna till en signalreglerad överlämningsbangård med en kapacitet på 630 meter långa tåg
 • I dagsläget finns det på området cirka 6 km (?) spår
 • Trafik om 6-7 tåg per dag.
 • Hanterat tonnage om ca 1 000 000 ton/år.
 • Containerflöde om >30 000 TEU/år.
 • Sänker utsläppen av CO2med mer än 30 000 ton/år
 • Många effektiva och hållbara transportlösningar, bland annat daglig pendel till Göteborgs hamn och dagliga tågförbindelser till kontinenten.
 • Effektiv omlastning.
 • Moderna och specialanpassade lagerlösningar, varm- och kallager.
 • Tredjepartslogistik.
 • Centrum för underhåll, service och ombyggnader av järnvägsfordon i Norden
 • Gott om etableringsytor i direkt anslutning till terminalerna

Jula satsar på hållbar logistik
Det enskilda företag som investerat kraftigast i SLC är Jula Logistics. Målet är att tillsammans med Falköpings kommun fortsätta utveckla Sveriges mest attraktiva, effektiva och hållbara logistikområde. Företaget har köpt Dryport Skaraborg och 250 000 kvadratmeter intilliggande etableringsytor. Satsningen skapar möjligheter för fortsatt effektivisering och utveckling av hållbara logistiklösningar.

Aktuella investeringar i infrastruktur
• Etablera ytterligare en överlämningsbangård som säkerställer nödvändig tågkapacitet i koppling till planerad expansion.
• Säkerställa ytterligare framtida expansion via mer detaljplanelagd mark för utökad logistikpark.
• Terminalutbyggnad om två nya hanteringsspår och 30.000 kvadratmeter terminalyta.

KONTAKTPERSONER SKARABORGS LOGISTIC CENTER

Projektledare:
Ida Elf
Falköpings kommun
521 81 Falköping
Telefon:0515-88 51 14
Mail:ida.elf@falkoping.se

Infrastrukturansvarig:
Tomas Berg
Falköpings kommun
521 81 Falköping
Telefon:0515-88 60 60
Mail:tomas.berg@falkoping.se

ETABLERINGSFÖRFRÅGAN

Nationellt – Skaraborg Logistic Center:
Ida Elf
Falköpings kommun
521 81 Falköping
Telefon:0515-88 51 14
Mail:ida.elf@falkoping.se

Internationellt – Business Region Skaraborg:
Alexandra Norlander Tornberg
Kaplansgatan 16A
541 22 Skövde
Telefon:+46(0)722 10 63 81
Mail:alexandra.nt@skaraborg.se

JNB och TRI FÖR FALKÖPINGS KOMMUNS JÄRNVÄGSNÄT

Järnvägsbeskrivning för Brogärdet/Marjarp

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Spårplan

Kontaktpersoner och kontaktvägar

Särskild instruktion

TERMINALER

För frågor kopplat till respektive terminal – kontakta nedan angiven kontaktperson

1. Kombiterminal Brogärdet – TBN Sweden AB
Bengt Thorstensson
Terminalgatan 4
521 36 Falköping
Mail: bengt@tbnsweden.se
Tel:. +46 515 69 37 71
Mobil: +46 734 23 39 85

2. Virkesterminal Marjarp – Stora Enso/Sydved
Olle Pettersson
Trätåg AB c/o Stora Enso Skog
791 80 Falun
Mail: Olle.pettersson@tratag.se
Tel: 070-2956466

3. Virkesterminal Marjarp – Södra Skogsägarna
Tomas Frick
Södra Skogsägarna ekonomisk förening
Råvarumarknad
Skogsudden
351 89 Växjö, Sverige
Mail: thomas.frick@sodra.com
Tel: 0470-85 770
Mobil: 072-20 96 610

5. Dryport Skaraborg Marjarp – Jula Logistics AB
Lennart Karlsson
Jula Logistics AB
Box 363
532 24 Skara
Tel:0511-3420620
Mob:070-2378383

5. Flisterminal Marjarp – Carlsson & Persson Skogstjänst AB Henric Carlsson
Carlsson&Persson Skogstjänst AB
Industrigatan 25
521 70 Åsarp
Tel: 0705234299
Mail: henric@copskog.se

 

6. Lager och crossdockingterminal Brogärdet – TBN Sweden AB       Bengt Thorstensson
Terminalgatan 4
521 36 Falköping
Mail: bengt@tbnsweden.se
Tel:. +46 515 69 37 71
Mobil: +46 734 23 39 85