SKARABORG LOGISTIC CENTER

Regionens mest hållbara logistikläge

Logistik som sparar pengar, tid och miljön
Skaraborg och Göteborgsregionen är den bästa platsen i Skandinavien och Nordeuropa för effektiva hållbara logistiklösningar. Grunden är det geografiska läget, men ännu viktigare är den koncentrerade kompetens, yta och kapacitet vi kan erbjuda genom Skaraborg Logistic Center (SLC). Moderna, snabba, kostnadseffektiva och hållbara transporter på väg och järnväg gör att företagen i vår region sparar pengar, tid och miljön – och kan därmed fortsätta att växa!

Spara pengar! Konkurrenskraftigt kostnadsläge för mark och transporter.

Spara tid! Snabb förbindelse med Göteborgs hamn och kontinenten.

Spara miljön!  Hållbara transporter, förnyelsebara bränslen och fjärrvärme.

Din länk till världen
Skaraborg Logistic Center är den effektiva hållbara länken mellan näringslivet i Skaraborg och övriga världen. Här finns Göteborgsregionens bästa logistiknav med anslutning till västra- och södra stambanan och direktanslutning till Göteborgs hamn.

SLC är ett unikt samarbete mellan privata och offentliga aktörer, med kontinuerliga kraftiga investeringar för fortsatt expansion. Basen är ett starkt kluster kring logistik och transporter, baserat på solid industriell kompetens, fokus på moderna logistiklösningar och lång järnvägshistorik. 


FAKTA KAPACITET
6 terminaler varav 5 spåranslutna. Trafik om 6-7 tåg per dag. Tonnage om ca 1 000 000 ton/år. Containerflöde om >30 000 TEU/år.

Många effektiva och hållbara transportlösningar, bland annat daglig pendel till Göteborgs hamn och dagliga tågförbindelser till kontinenten

Effektiv omlastning. Moderna och specialanpassade lagerlösningar, varm- och kallager. Tredjepartslogistik.

Centrum för underhåll, service och ombyggnader av järnvägsfordon i Norden.

 

VERKSAMHETER OCH AKTÖRER

 1. Kombiterminal – TBN Sweden AB
 2. Virkesterminal – Stora Enso/Sydved
 3. Virkesterminal – Södra Skogsägarna
 4. Dryport Skaraborg – Jula Logistics AB
 5. Flisterminal – Carlsson & Persson SkogstjänstAB
 6. Lager och crossdocking – TBN Sweden AB
 7. Expansionsyta terminal – Jula Logistics AB
 8. Logistik park/etableringsyta – Jula Logistics AB
 9. Värmeverk – Falbygdens energi AB
 10. Lager – Arla/Falbygdens ost AB
 11. Verkstadscentrum för järnvägsforum – BSJG/BS Verstäder

Områdeskarta
(Klicka på kartan för större bild)

Jula satsar på hållbar logistik
Det enskilda företag som investerat kraftigast i SLC är Jula Logistics. Målet är att tillsammans med Falköpings kommun fortsätta utveckla Sveriges mest attraktiva, effektiva och hållbara logistikområde. Företaget har köpt Dryport Skaraborg och 250 000 kvadratmeter intilliggande etableringsytor. Satsningen skapar möjligheter för fortsatt effektivisering och utveckling av hållbara logistiklösningar.

Aktuella investeringar i infrastruktur
• Etablera ytterligare en överlämningsbangård som säkerställer nödvändig tågkapacitet i koppling till planerad expansion.
• Säkerställa ytterligare framtida expansion via mer detaljplanelagd mark för utökad logistikpark.
• Terminalutbyggnad om två nya hanteringsspår och 30.000 kvadratmeter terminalyta.

VÄRDEERBJUDANDE

Ja tack, jag är intresserad av att få veta mer om vilka fördelar och möjligheter Skaraborg har att erbjuda som etableringsregion.