DÄRFÖR SKARABORG!

Tjänstemän och entreprenörer – därför Skaraborg!

Varför väljer människor och organisationer att vara verksamma i Skaraborg? Här kan du ta del av vad andra säger om regionen och vad de tycker är de stora fördelarna med att göra affärer här.

Martin Lundstedt

President and CEO Volvo Group
English subtitles

Rickard Frisegård

CEO Stunlock Studios
English subtitles

Kurt Tingdal

Founder Offecct AB
English subtitles

David Johansson

CEO The Swedish Federation of Wood and Furniture Industry (TMF)
English subtitles

Under flera år har det satsats offensivt på att utveckla Skaraborg Logistic Center till en logistisk knutpunkt för delregionen Skaraborg. Det sker en positiv utveckling på området med fler etableringar, ökat intresse och engagemang. Genom Skaraborg Logistic Center ges en ökad tillgänglighet till järnväg i allmänhet och intermodala transporter i synnerhet för regionens företag. De får därmed ökade förutsättningar att på ett gynnsamt hållbart sätt fortsätta utveckla sin logistik genom ett effektivt och miljövänligt transportsystem.

Ida Elf
Projektledare SLC och Infrastrukturstrateg Falköpings kommun

I Skaraborg har vi en sammansvetsad förmåga att ta goda initiativ vidare och få saker att hända. Därför är det en perfekt plats för den som vill etablera, driva och utveckla en hållbar verksamhet. Business Region Skaraborg är en perfekt kontaktyta för dig som vill satsa för framtiden, tillsammans med andra, i en miljö där kunskap, innovation och entreprenörskap möts. För oss på IDC och de industriföretag vi jobbar med är delaktigheten i detta och passionen att utvecklas starka drivkrafter.

Leif Pehrsson
VD IDC West Sweden AB

I Skaraborg samverkar akademin, näringslivet och innovationssystemet för att säkra att innovationer skapas och att företag stora som små får en excellent miljö att växa i. Vi ligger i framkant inom IT/Fintech, Smart industri och spelutveckling. Ett av Sveriges bästa innovationssystem, närheten till kompetent personal samt bra kommunikationsmöjligheter gör Skaraborg till en fantastisk plats för etablering. Vi är redo att tillsammans med dig skapa framtiden!

Mats Jägstam
VD Science Park Skövde

Jag brukar säga att vi i Skaraborg är på riktigt. Tala om för oss vad du vill så löser vi det. Den här enkelheten präglar både vårt sätt att göra affärer och livet i övrigt. Saker och ting fungerar här, har vi sagt något så blir det så, och det gör oss också mycket effektiva. Det finns en närhet och känsla av personligt ansvar som gör det lätt att etablera sig här.

Bjarne Pettersson 
Regionchef Skaraborg & Fyrbodal, Västsvenska Handelskammaren  

I Skaraborg finns ett ekosystem av kompetenser, kunder och leverantörer för tillverkande företag som gör att en etablering här kommer att bidra till det egna företagets utveckling. Här har vi tillverkat saker sedan länge, och här sker utveckling av nya spännande produkter. Med framåtriktade satsningar på produktionsteknik och digitalisering av gröna näringar skapas stora möjligheter för utveckling och lönsamhet för företagen här. Till det kommer förstås fantastiska livsmiljöer och god infrastruktur.

Magnus Fredricsson
Strateg för hållbar samhällsutveckling, Skaraborgs Kommunalförbund

Skaraborg är en bra plats för AC Floby tack vare den industriella erfarenheten och kunskapen som finns i regionen. Vi ser också fördelen med närheten till Göteborgs hamn och stambanan som går här samt närheten till det automotiva centrat som finns i Västsverige.

Ida Josefsson
Inköpare, Automotive Components Floby

”AC Floby ser SLC som en viktig samarbetspartner för våra strategiska flöden av material från leverantörer och till våra kunder. Logistiken med intermodala transporter i sin helhet får en allt större betydelse, inte minst med tanke på miljöpåverkan. Tillsammans med SLC som samarbetspartner kan AC Floby erbjuda kunderna en helhetslösning med minimal miljöpåverkan.”

Morgan Svensson
Purchasing Director, Automotive Components Floby AB

Spelbranschen i Skövde är unik, här finns många startups på liten yta som bygger ett community. Gemensamma aktiviteter gör att det blir en gemenskap redan från första dagen och man blir del av ett sammanhang med mycket värdefulla utbyten. Högskolan i Skövde är Sveriges största spelutbildning med över 400 studenter, så utvecklare finns runt hörnet för rekrytering.

Tau Petersson
Next Skövde, även en av grundarna till Stunlock Studios

Visioner och handlingskraft är något som präglar Skaraborgs näringsliv och därmed även Högskolan i Skövde. Högskolan är en akademi med allt vad det innebär, men vi är en akademi präglad av den jordnära och pragmatiska kultur som finns i Skaraborgsområdet. Vi samverkar med Skaraborgsföretagen, vi kompetensförsörjer dem och kompetensutvecklar deras medarbetare. Samtidigt driver företagens visioner och behov Högskolan i Skövdes verksamhet framåt. Det skapar en miljö som är kreativ, snabbfotad och stimulerade att vara en del av

Tehseen Aslam
Vice Rektor Näringslivssamverkan, Högskolan i Skövde