DÄRFÖR SKARABORG!

Tjänstemän och entreprenörer – därför Skaraborg!

Varför väljer människor och organisationer att vara verksamma i Skaraborg? Här kan du ta del av vad andra säger om regionen och vad de tycker är de stora fördelarna med att göra affärer här.

Martin Lundstedt

President and CEO Volvo Group
English subtitles

Rickard Frisegård

CEO Stunlock Studios
English subtitles

Ida Josefsson

Purchaser AC Floby
English subtitles

David Johansson

CEO The Swedish Federation of Wood and Furniture Industry (TMF)
English subtitles

Under flera år har det satsats offensivt på att utveckla Skaraborg Logistic Center till en logistisk knutpunkt för delregionen Skaraborg. Det sker en positiv utveckling på området med fler etableringar, ökat intresse och engagemang. Genom Skaraborg Logistic Center ges en ökad tillgänglighet till järnväg i allmänhet och intermodala transporter i synnerhet för regionens företag. De får därmed ökade förutsättningar att på ett gynnsamt hållbart sätt fortsätta utveckla sin logistik genom ett effektivt och miljövänligt transportsystem.

Ida Elf
Projektledare Skaraborg Logistic Center och Infrastrukturstrateg Falköpings kommun

I Skaraborg har vi en sammansvetsad förmåga att ta goda initiativ vidare och få saker att hända. Därför är det en perfekt plats för den som vill etablera, driva och utveckla en hållbar verksamhet. Business Region Skaraborg är en perfekt kontaktyta för dig som vill satsa för framtiden, tillsammans med andra, i en miljö där kunskap, innovation och entreprenörskap möts. För oss på IDC och de industriföretag vi jobbar med är delaktigheten i detta och passionen att utvecklas starka drivkrafter.

Leif Pehrsson
VD IDC West Sweden AB

I Skaraborg samverkar akademin, näringslivet och innovationssystemet för att säkra att innovationer skapas och att företag stora som små får en excellent miljö att växa i. Vi ligger i framkant inom IT/Fintech, Smart industri och spelutveckling. Ett av Sveriges bästa innovationssystem, närheten till kompetent personal samt bra kommunikationsmöjligheter gör Skaraborg till en fantastisk plats för etablering. Vi är redo att tillsammans med dig skapa framtiden!

Mats Jägstam
VD Science Park Skövde

Jag brukar säga att vi i Skaraborg är på riktigt. Tala om för oss vad du vill så löser vi det. Den här enkelheten präglar både vårt sätt att göra affärer och livet i övrigt. Saker och ting fungerar här, har vi sagt något så blir det så, och det gör oss också mycket effektiva. Det finns en närhet och känsla av personligt ansvar som gör det lätt att etablera sig här.

Bjarne Pettersson 
Regionchef Skaraborg & Fyrbodal, Västsvenska Handelskammaren  

Framgångsfaktorer för hållbara och lönsamma lantbruk är öppna oberoende mötesplatser, samarbeten mellan näringen, investerare, lärosäten och beslutsfattare samt fortsatt stöd för tillämpad forskning och innovation i framkant. Skaraborg har detta och är ett kluster för de gröna näringarna i Västra Sverige med framgångsrika plattformar för samverkan som uppmärksammas nationellt och internationellt. Agroväst arbetar idag på internationell nivå med väsentliga frågor kring lantbrukets digitalisering, insatser för minskad miljö- och klimatpåverkan och en fortsatt hög djuromsorg.

Mats Emilson
VD Agroväst

”Since 2019 Samskip has been a customer of the intermodal terminal.”

The flexibility of the SLC Terminal is very important for Samskip . Short lines and quick decisions is one of the keys for our Railbusiness. And the Skaraborg industry is positive to Intermodal solutions. Samskip is able to offer Intermodal solutions  from this part of Sweden to Germany – Benelux – Italy – Turkey – Switzerland, Portugal  and Ireland. And we see support from Skaraborg municipality, which is very important for joint future development.

Henk van Dieren
Samskip Multimodal B.V – Netherland

Visioner och handlingskraft är något som präglar Skaraborgs näringsliv och därmed även Högskolan i Skövde. Högskolan är en akademi med allt vad det innebär, men vi är en akademi präglad av den jordnära och pragmatiska kultur som finns i Skaraborgsområdet. Vi samverkar med Skaraborgsföretagen, vi kompetensförsörjer dem och kompetensutvecklar deras medarbetare. Samtidigt driver företagens visioner och behov Högskolan i Skövdes verksamhet framåt. Det skapar en miljö som är kreativ, snabbfotad och stimulerade att vara en del av.

Tehseen Aslam
Vice Rektor Näringslivssamverkan, Högskolan i Skövde

Spelbranschen i Skövde är unik, här finns många startups på liten yta som bygger ett community. Gemensamma aktiviteter gör att det blir en gemenskap redan från första dagen och man blir del av ett sammanhang med mycket värdefulla utbyten. Högskolan i Skövde är Sveriges största spelutbildning med över 400 studenter, så utvecklare finns runt hörnet för rekrytering.

Tau Petersson
Next Skövde, även en av grundarna till Stunlock Studios

I Skaraborg finns ett ekosystem av kompetenser, kunder och leverantörer för tillverkande företag som gör att en etablering här kommer att bidra till det egna företagets utveckling. Här har vi tillverkat saker sedan länge, och här sker utveckling av nya spännande produkter. Med framåtriktade satsningar på produktionsteknik och digitalisering av gröna näringar skapas stora möjligheter för utveckling och lönsamhet för företagen här. Till det kommer förstås fantastiska livsmiljöer och god infrastruktur.

Magnus Fredricsson
Strateg för hållbar samhällsutveckling, Skaraborgs Kommunalförbund