DÄRFÖR SKARABORG!

Tjänstemän och entreprenörer – därför Skaraborg!

Varför väljer människor och organisationer att vara verksamma i Skaraborg? Här kan du ta del av vad andra säger om regionen och vad de tycker är de stora fördelarna med att göra affärer här.

Martin Lundstedt

President and CEO Volvo Group
English subtitles

Rickard Frisegård

CEO Stunlock Studios
English subtitles

Kurt Tingdal

Founder Offecct AB
English subtitles

David Johansson

CEO The Swedish Federation of Wood and Furniture Industry (TMF)
English subtitles

Skaraborg är en bra plats för AC Floby tack vare den industriella erfarenheten och kunskapen som finns i regionen. Vi ser också fördelen med närheten till Göteborgs hamn och stambanan som går här samt närheten till det automotiva centrat som finns i Västsverige.

Ida Josefsson
Inköpare Automotive Components Floby

Jag brukar säga att vi i Skaraborg är på riktigt. Tala om för oss vad du vill så löser vi det. Den här enkelheten präglar både vårt sätt att göra affärer och livet i övrigt. Saker och ting fungerar här, har vi sagt något så blir det så, och det gör oss också mycket effektiva. Det finns en närhet och känsla av personligt ansvar som gör det lätt att etablera sig här.

Bjarne Pettersson 
Västsvenska Handelskammaren  

Skaraborg är en av de bästa platserna i Sverige ur logistikperspektiv. Grunden är förstås det geografiska läget, men minst lika viktigt är den kompetens och de tjänster som vi kan erbjuda genom Skaraborg Logistic Center. Moderna, snabba, kostnadseffektiva och miljövettiga transporter på väg och järnväg gör att företagen i Skaraborg kan fortsätta växa, och få nya att etablera sig i regionen.

Leif Bigsten
Skaraborg Logistic Center

Spelbranschen i Skövde är unik, här finns många startups på liten yta som bygger ett community. Gemensamma aktiviteter gör att det blir en gemenskap redan från första dagen och man blir del av ett sammanhang med mycket värdefulla utbyten. Högskolan i Skövde är Sveriges största spelutbildning med över 400 studenter, så utvecklare finns runt hörnet för rekrytering.

Tau Petersson
Next Skövde, även en av grundarna till Stunlock Studios

I Skaraborg finns ett ekosystem av kompetenser, kunder och leverantörer för tillverkande företag som gör att en etablering här kommer att bidra till det egna företagets utveckling. Här har vi tillverkat saker sedan länge, och här sker utveckling av nya spännande produkter. Med framåtriktade satsningar på produktionsteknik och digitalisering av gröna näringar skapas stora möjligheter för utveckling och lönsamhet för företagen här. Till det kommer förstås fantastiska livsmiljöer och god infrastruktur.

Magnus Fredricsson
Skaraborgs Kommunalförbund

”SLC är ett fantastiskt exempel på hur minskad miljöpåverkan kan gå hand i hand med större effektivitet för näringslivet. Den dagliga pendeln till Göteborgs hamn har till exempel reducerat CO2-utsläppen med 80 procent, samtidigt som logistiklösningarnas tillgänglighet, precision och flexibilitet har ökat kraftigt. Genom att minska lastbilstrafiken ökar dessutom både säkerheten och komforten för alla trafikanter på E20 genom Västsverige.”

Joakim Eriksson 
Schenker AB, Vertical Market Manager, Consumer & Retail KAM & Sales Sweden

”AC Floby ser SLC som en viktig samarbetspartner för våra strategiska flöden av material från leverantörer och till våra kunder.
Logistiken med intermodala transporter i sin helhet får en allt större betydelse, inte minst med tanke på miljöpåverkan.
Tillsammans med SLC som samarbetspartner kan AC Floby erbjuda kunderna en helhetslösning med minimal miljöpåverkan.”

Morgan Svensson
Automotive Components Floby AB, Purchasing Director

I Skaraborg kan idéer bli verklighet, tankar bli produkter. Vi har ett differentierat näringsliv med erfarna producenter som är vana att vara innovativa och lösningsfokuserade, ofta med rötterna i en praktisk hantverkskunskap. Vi är bra på mycket, men sämre på att berätta hur duktiga vi är, det är mera verkstad än snack här. Jag tror att en av våra stora framtida möjligheter är att utveckla och producera de produkter som ska hjälpa oss skapa en hållbar värld. Vi har redan börjat och den omställningen blir bara viktigare.

Thomas Nilsson
Industrial Development Center (IDC) Sverige