GAMING

– en växande framtidsbransch

Skaraborg är en av Sveriges mest expansiva och framgångsrika regioner inom gaming och dataspelsutveckling. Här finns en unik mix av entreprenörer, forskare, talanger och affärsutvecklare på en koncentrerad yta!

Cirka 800 personer är verksamma inom dataspelsbranschen i området kring Högskolan i Skövde och innovationsmiljön Science Park Skövde. Högskolan i Skövde har norra Europas största och Sveriges bredaste och mest spetsiga utbud av dataspelsutbildningar. Här skapas många talanger!

Det finns sju utbildningsprogram på grund-  och avancerad nivå. Högskolan har även en internationellt erkänd forskning med runt 30 disputerade, professorer och biträdande professorer inom spelområdet.

Vi gör det tillsammans!
Den gemensamma plattformen Sweden Game Arena är ett samarbete mellan samhälle, akademi och näringsliv som underlättar för företag att etablera sig och växa här. Arenan är ensam i sitt slag i Sverige och störst i norra Europa.

 


FAKTA
Högskolan i Skövde: Har över 500 dataspelsstudenter, det är ca 40 procent av alla studenter som studerar spel på högskolenivå i Sverige.

Antal företag: Det finns ett 30-tal dataspelsföretag som sysselsätter ca 200 utvecklare i Skövde.

Var nionde människa på jorden har någon gång spelat ett dataspel som utvecklats i Sverige.

 

ETABLERINGSINFORMATION

Ja tack, jag är intresserad av att få veta mer om vilka fördelar och möjligheter Skaraborg har att erbjuda som etableringsregion.