SVERIGES RANKNING

SVERIGE – ETT AV VÄRLDENS TOPPRANKADE LÄNDER!

World Economic Forum har i en av sina senaste undersökningar rankat Sverige som världens bästa land. Bland annat för att Sverige är bra på språk, har ett bra affärsklimat, hög innovationskraft och är globalt konkurrenskraftigt.  

#1

Sverige har i flera år rankats i topp av Bloomberg i deras ”Innovation index”.

#1

Sverige har flera år rankats i topp på Forbes index ”The World’s Most Reputable Countries”.

#1

Sverige är bästa landet ur ett hållbarhetsperspektiv enligt RobecoSAM’s rankings.

#2

Svenskar är näst bäst i världen på engelska språket enligt CNN.

Här kan du se hur Sverige presterar i förhållande till andra länder. https://www.business-sweden.com/services/learning-centre/online-tools/compare-sweden/